GÖVDEETLİ GÖVDEOTSU GÖVDESARILICI GÖVDESÜRÜNÜCÜ GÖVDEGelişmiş bitkilerde bitkinin genellikle toprak üstünde kalan, yaprak ve üreme organlarını taşıyan, silindir biçimli, çoğu kez dallanma gösteren organ. Gövde her ne kadar toprak üstünde gelişirse de, patates gibi bazı bitkilerin hem toprak altı hem de toprak üstü gövdeleri vardır.

Değişik ortam koşullarında gövde, kendi esas görevinden başka görevler de yapmak üzere, normal biçimin dışında çok değişik şekiller alabilir.

İLGİLİ KONULAR

Yumru Gövde, Rizom Gövde, Etli Gövde, Soğan Gövde, Sarılıcı Gövde, Sürünücü GövdeArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa