EPİTEL DOKUEPİTEL DOKUSUGenellikle bağ dokuyu örten ve normal olarak tek bir hücre kalınlığındaki örtücü hücre tabakası. Epitelyum da denir. Epitel doku, insan bedenini kaplayan derinin üst tabakasında, burun, ağız, solunum sisteminin ve sindirim sisteminin iç yüzeylerinde bulunur. Epitel doku sağlıklı olduğunda bedene bakteri girişini engelleyici bir rol oynar. Kalınlığını oluşturan hücrelerin sayısı birden fazla olabilir. Buna çok katlı epitel denir. Birbirine sıkıca bağlanmış hücrelerden oluşur. Hücreler arası madde az miktardadır. Alttaki hücrelerin, bölünüp çoğalma yeteneği vardır. Aralarında ya da diplerinde salgı bezleri bulunabilir. Kural olarak epitel doku beden yüzeyimizin tümünü örter. Kulak zarımızdaki epitel dokunun işlevi sesi iletmektir; gözün üzerindekiyse, şeffaflaşarak ışığın geçmesine olanak tanır (kornea).

A vitamini epitel dokuyu kurumaya, sertleşmeye ve dejenerasyona karşı koruyan müköz salgının sentezine yardım eder.

İLGİLİ KONULAR

Doku Çeşitleri, A VitaminiArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa