EMBRİYONEMBRİYON 1EMBRİYON 2Döllenmiş yumurtanın hücre bölünmesine uğradıktan sonra gelişimi yumurta içerisinde ya da annenin bedeninde devam eden ilk evresine verilen ad. Embriyo olarak da bilinir. Canlı, yumurtanın döllenmesinden, kendi kendine beslenip hareket edebilen bir yavrunun çıkmasına kadar olan bir evre geçirir. Bu süre, genellikle döllenmeden, doğuma ya da yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonrasına değin uzanır.

Gametlerin oluşturduğu 2n kromozomlu zigottan, erişkine benzeyen çok hücreli bir canlının oluşması için hücre bölünmesi gerçekleşir. Zigot art arda bölünerek yavru hücrelere ayrılır. Bu yavru hücreler ana hücrenin tüm özelliklerini aynen taşır. İnsanda, döllenmiş yumurtaya, ilk yedi haftanın sonuna değin embriyon denir. Sekizinci haftadan doğuma değin süren dönemdeyse canlının aldığı ad, dölüttür.

İLGİLİ KONULAR

İnsanda ÇoğalmaArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa