EŞEYSİZ ÇOĞALMA (BİTKİLERDE)EŞEYSİZ ÇOĞALMABitkilerde bir hücrenin ya da belirli bir kısmın ana bitkiden ayrılarak gelişmesi, bu yolla üreme.

Eşeysiz üreme sporla üreme ve vejetatif üreme olmak üzere ikiye ayrılır. Sporla üreme bitkiden ayrılıp çimlenerek gelişen ve doğrudan doğruya yeni bir bitki verme yeteneğinde olan eşeysiz hücrelerle, yani sporlar sayesinde olan üremedir. Vejetatif üreme, basit hücre bölünmeleri ya da ana bitkiden ayrılan ve bağımsız bireyler hâlinde gelişen vejetatif kısımlarla olan üremeye denir. Bitkilerde tomurcuklanma, soğancıklarla, rizom, yumru, stolon ve çelikle çoğalma vejetatif üremeye örnektir.

İLGİLİ KONULAR

Çoğalma, Eşeyli Çoğalma (Bitkilerde)Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa