DİZANTERİAMİPBağırsaklarda görülen bir hastalık. Bu hastalığa bir bakteri (Shigella dysenteriae) ve bir hücrelilerden bir tür amip (Entomoeba hystolytica) yol açar. Bu canlılar bağırsak epiteline zarar verir ve işleyişine engel olurlar. Bu hastalığa yakalananlarda ishal, karın krampları, ateş ve hâlsizlik gözlenir.

Parazitlerin bulaşması besin, dışkı, tırnak altı kirleri ve sineklerle olabilir. Korunmak için tuvalet temizliğine önem verilmeli, meyve ve sebze gibi besinler tüketilmeden önce yıkanmalıdır. Yıkanması olanaksız besinlerin paketlenmiş olanları yeğlenmelidir. Bu hastalık kolayca bulaşıp salgınlara yol açabilir. Bu nedenle, okul gibi kalabalık yerlerdeki tuvaletlerin temizliği önemlidir. Kanalizasyon sisteminin yetersiz olduğu yerleşim yerlerinde hastalık riski fazladır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa